You are currently viewing Oι νέες τάσεις στην ασφάλιση υγείας

Oι νέες τάσεις στην ασφάλιση υγείας

Αύξηση 71,5%  σημείωσαν την τελευταία εξαετία 2016-2021 τα ασφάλιστρα υγείας  σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Είναι το αποτέλεσμα της στροφής περισσότερων καταναλωτών στην αγορά προγραμμάτων που παρέχουν καλύψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία.

Οι πολίτες μετά από τη μείωση που υπέστησαν στα εισοδήματά τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς και τις περικοπές στο δημόσιο σύστημα υγείας (σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι δημόσιες δαπάνες υγείας ανά κάτοικο στην Ελλάδα από 1.891 δολ. το 2009 έφτασαν τα 1.349 δολάρια το 2018 ) αναζήτησαν συμπληρωματικά με το εθνικό σύστημα υγείας και ιδιωτικές υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην ύφεση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η κατεύθυνση  στις ασφαλίσεις υγείας και εν προκειμένω, κατά κύριο λόγο, σε προγράμματα  που ανανεώνοντας κάθε έτος και συνδυάζουν χαμηλό κόστος με προστιθέμενης αξίας ιατρο-φαρκακευτικές παροχές και καλύψεις νοσηλειών. Την τάση αυτή εν συνεχεία ενίσχυσε και η υγειονομική κρίση, όπου λόγω της διαχείρισης της πανδημία από το δημόσιο σύστημα και την υπέρμετρη επιβάρυνση που δέχτηκε για ένα μεγάλο διάστημα το ΕΣΥ, ενισχύθηκε περισσότερο ο προσανατολισμός των πολιτών στην ιδιωτική υγεία

 

 

Μετάβαση σε μία νέα εποχή

Η περίοδος του Covid-19 επέδρασε θετικά στο δίπολο καταναλωτή – ασφαλιστικής αγοράς όσον αφορά την επιτάχυνση της ψηφιακής τους επικοινωνίας και συναλλαγής. Οδήγησε στην πιο άμεση εξέλιξη και υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και μέσων από τις εταιρείες που διευκολύνουν τον ασφαλισμλενο, παρέχοντας μία επιπλέον υπηρεσία που δίνει επιπλέον αξία στον πελάτη.

“Ψήφος” στα ετήσια προγράμματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος των καταναλωτών με ισόβια προγράμματα υγείας άλλαξαν τα συμβόλαιά τους σε ετήσια προγράμματα, των οποίων τα ασφάλιστρα κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους.

Ειδικότερα ενώ – βάσει του δείκτη υγείας του ΙΟΒΕ- το 2011 καταγράφονται 711.000 ασφαλισμένοι σε ισόβια προγράμματα, μέσα σε εννέα χρόνια το 2019, ο αριθμός τους μειώνεται πάνω από το μισό και ανέρχεται σε 344.000 ασφαλισμένους. Βασικές διαφορές ανάμεσα στα ισόβια και τα ετήσια συμβόλαια είναι ότι στα πρώτα δεν μεταβάλλονται οι όροι ή οι παροχές από την ασφαλιστική εταιρεία και παρουσιάζουν αύξηση στα ασφάλιστρα περίπου 10% ετησίως. Επίσης στα περισσότερα ετήσια συμβόλαια, σε αντιδιαστολή με τις λύσεις μακροχρόνιας διάρκειας, καλύπτονται οι λεγόμενες συγγενείς παθήσεις.

Ο προσανατολισμός σε προγράμματα που ανανεώνονται κάθε χρόνο αποτυπώνεται και στα νέα συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία στην πλειοψηφία τους ανανεώνονται κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι από το 2018 στο 2019 η μείωση στους ασφαλισμένους των ισοβίων ασφαλίσεων υγείας άγγιξε το 7% ενώ η  σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2011 εκτιμάται στο 51,6%. Μάλιστα φαίνεται ότι οι νεαρότερες γενιές επιλέγουν τις νέες λύσεις που σχεδιάζουν οι εταιρείες, καθώς στην ίδια περίοδο (2011-2019), η μείωση της έκθεσης κινδύνου στα ισόβια προγράμματα αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τις ηλικίες κάτω των 60 ετών.

“Έξυπνη” ασφάλιση και πρόληψη

Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, του ΙοΤ και της ανάπτυξης της τεχνολογίας υγείας οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιοποιούν  εφαρμογές που αφορούν στην πρόληψη νόσων και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σε αυτό το πλαίσιο επενδύουν συνεχώς σε λογισμικά για έξυπνα τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούν οι ασφαλισμένοι τους για να ελέγχουν τα ασφαλιστήριά τους αλλά και να προστατεύσουν την υγεία τους  υιοθετώντας σε καθημερινή βάση πιο υγιείς συνήθειες. Επιπρόσθετα συμμετέχουν  ή διεξάγουν οι ίδιες συχνά διαγωνισμούς για νεοφυείς εταιρείες που σχεδιάζουν πλατφόρμες υγείας. Από την άλλη πλευρά και οι καταναλωτές είναι πλέον εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και λόγω του περιορισμένου χρόνου τους επιθυμούν εύκολες, γρήγορες και κατανοητές λύσεις για την ασφάλιση τους. Σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη της Accenture σε 47.000 ανθρώπους – που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2021 –  τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών που επιθυμούν να μοιραστούν δεδομένα για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους με την ασφαλιστική τους εταιρεία, με στόχο τη μείωση των ασφαλίστρων. Επομένως σε μία περίοδο που η ασφαλιστική αγορά αναπτύσσει τεχνολογίες για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή περίπου το 69% των καταναλωτών είναι “πρόθυμο”  να παραχωρήσει στις εταιρείες προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην υγεία του και το 66% των καταναλωτών αναφέρει ότι είναι διατεθειμένο να μοιραστεί επίσης δεδομένα με στόχο εξατομικευμένες υπηρεσίες για την πρόληψη τραυματισμών και απώλειας. Το γεγονός ότι οι καταναλωτές ζητούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες τεχνολογικές καινοτομίες αναδεικνύεται και σε έρευνα της Accenture στην Ελλάδα σε 2.000 καταναλωτές (Ιούνιος 2021). Όπως καταγράφεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για το 87% των καταναλωτών διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό λόγο, όσον αφορά την επιλογή του για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, οι εξατομικευμένες υπηρεσίες καθώς και η χαμηλότερη τιμή στην αγορά. Επίσης το 83% θέλει να γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν και το 74% δυνατότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης με απομακρυσμένο τρόπο.