Τα σύγχρονα αποταμιευτικά προγράμματα αποτελούν μια οικονομική βάση για το μέλλον, ένα νέο περιουσιακό στοιχείο. Τα προγράμματα αυτά έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν τους ασφαλισμένους να σχεδιάσουν το προγραμματισμό της αποταμίευσής τους παρέχοντας ευελιξία αλλά και πολύτιμα εργαλεία που στοχεύουν στο να αυξήσουν τη βιωσιμότητα της αποταμίευσης και να τη στέψουν με επιτυχία.

Παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής :

Tόσο του ποσού που επιθυμεί να αποταμιεύει σε σταθερή βάση ο ασφαλισμένος.
Τη συχνότητα της αποταμίευσης (κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή ετησίως).
Καθώς και τη χρονική διάρκεια της αποταμίευσης.
Σήμερα τα επιτόκια των τραπεζών δεν προσφέρουν αξιόλογη απόδοση, αφήνοντας τις αποταμιεύσεις εκτεθειμένες στην επίδραση του πληθωρισμού, ενώ για ότι επιτόκιο προσφέρουν αυτό υπόκειται σε φορολόγηση. Αντιθέτως τα αποταμιευτικά προγράμματα δε φορολογούνται, ενώ αποδίδουν τόκους με σημαντικά υψηλότερη απόδοση. Προβλέπουν επίσης για την επίδραση του πληθωρισμού με τη δυνατότητα αύξησης του ποσού της αποταμίευσης ακόμα και την ενίσχυσή της με έκτακτες καταβολές.

Επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής σύνταξης εναλλακτικά του εφάπαξ στη λήξη του προγράμματος μετατρέποντάς τα αυτόματα σε συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Η επιλογή της αποταμίευσης μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού αποβαίνει ιδιαίτερα υποστηρικτική και χρήσιμη. Προτιμάται από τη πλειοψηφία των ασφαλισμένων ειδικά με την επιλογή της μηνιαίας συχνότητας αποταμίευσης.
Επιλέγοντας το ποσό της αποταμίευσης και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος στην ειδική φόρμα της πλατφόρμας μας, μπορούμε να σχεδιάσουμε τον αποταμιευτικό σας προγραμματισμό με τιμές για το εφάπαξ σας καθώς και τις εναλλακτικές επιλογές για σύνταξη.

Εγγύηση
Χαμηλότερης
Τιμής

Ένας
INSURANCE EXPERT πάντα δίπλα σου

Ταχύτητα Εξυπηρέτησης

 

Άμεση και Επιμελής Διεκπεραίωση της Ζημιάς σου!

 

Παροχή Νομικών Συμβουλών

Για αυτό η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην αγορά θα σας εξασφαλίσει τις πιο δελεαστικές προτάσεις ασφάλισης υψηλής ποιότητας με γνώμονα το δικό σας συμφέρον και πάντα βέβαια στις καλύτερες τιμές.