Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε μικρές ή μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και εξασφαλίζουν το προσωπικό, τις υποδομές, την αστική ευθύνη και τις απώλειες εισοδήματος.

Οι καλύψεις που σας παρέχουμε περιλαμβάνουν:

Aσφάλιση Περιουσίας

Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, πολιτικές ταραχές.

 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση.
 • Θραύση τζαμιών εξωτερικών βιτρινών
 • Ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, πτώση δέντρων ή στύλων από θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση.
 • Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα.
 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης.
 • Κλοπή με διάρρηξη.
 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο και στο περιεχόμενο.
 • Ληστεία ταμείου.
 • Κάλυψη του περιεχομένου σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών.
 • Μεταφορά εμπορευμάτων.

Aσφάλιση Αστικής Ευθύνης

 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Γενική και Εργοδοτική Αστική ευθύνη

Ασφάλιση Οικονομικών Απωλειών

 • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Κάλυψη του περιεχομένου στο χώρο προσωρινής λειτουργίας
 • Έξοδα ενημέρωσης πελατών για το χώρο προσωρινής λειτουργίας
 • Οικονομική ενίσχυση για τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης
 • Απώλεια ενοικίων
 • Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούριου
 • Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά
 • Προστασία υπασφάλισης

Εγγύηση
Χαμηλότερης
Τιμής

Ένας
INSURANCE EXPERT πάντα δίπλα σου

Ταχύτητα Εξυπηρέτησης

 

Άμεση και Επιμελής Διεκπεραίωση της Ζημιάς σου!

 

Παροχή Νομικών Συμβουλών

Για αυτό η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην αγορά θα σας εξασφαλίσει τις πιο δελεαστικές προτάσεις ασφάλισης υψηλής ποιότητας με γνώμονα το δικό σας συμφέρον και πάντα βέβαια στις καλύτερες τιμές.